Coachingen

En coach är en person som hjälper dig att hitta dina inre svar. Om du är obekant med vad coaching innebär, läs mer på Coaching – vad, när. hur. För att summera:

  • En coach är INTE någon rådgivare som ger dig “svar” utifrån. Det är du som sitter på de rätta svaren.
  • En coach är INTE någon terapeut som betraktar dig som sjuk eller i behov av läkning. En coach utgår ifrån att du är kompetent och kapabel.
  • En coach tittar INTE bakåt på ditt förflutna, för att hitta orsaker till det ena eller andra. En coach uppmuntrar dig att titta på nuet och framtiden, det du kan förändra.

Priser:
(alla angivna priser är exklusive moms)

  • Första coachingen, 45 min, just nu 350 kr.
  • Följande coachsamtal, 45 min. 600 kr.
  • Skogscoaching, 120 min inkl fika, 1200 kr. (Läs mer på Skogscoaching)

För deltagare i de olika programmen (se startsida) finns det rabatterade priser på individuell coaching. Länk till de bokningarna finns i kursmaterialet.

Bokning: